Welkom op BI-Geniuz.nl

Wij creëren orde en inzicht in uw organisatie dankzij maatwerk dashboards en sturingstools.
  
Is uw organisatie wel in control?
Bel ons voor een vrijblijvende benchmark en scoor uw targets en KPI's!Unilever
Periode Juni 2021 - heden

Voor de investeringstak van Unilever dient er een doorontwikkeling plaats te vinden op hun huidige PowerBI structuur. Hiervoor is er een samenwerking aangegaan om op volledige remote-basis een BI-maturity traject op starten.Provincie Flevoland
Periode Juni 2021 - heden

Provincie Flevoland beschikt over een dashboard dat ontwikkeld is op Tableau. Voor de migratie naar PowerBI is er een korte periode gehanteerd om dit bestaande dashboard over te zetten naar PowerBI. Dit is gelukt binnen de gestelde periode.

Royal Schiphol Group
Periode April 2019 tot Juli 2021

De klantbeleving van Schiphol is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het concern. Dankzij de implementatie van smart-assets kan de organisatie data-driven anticiperen en reageren op ontwikkelingen om hun KPI's te behalen. Voor Schiphol is er gekozen voor een PowerBI Implementatie en BI-Geniuz draagt mee aan de algehele professionalisering hiervan.
Van Gelder Telecom
Periode Januari 2020 tot Oktober 2020

Stuurinformatie, rapportages, KPI's en dashboards worden gemaakt voor van Gelder Telecom. Dankzij een implementatie van PowerBI is er inzicht in de dagelijke operatie, de prestaties daarvan en zijn er geheel geautomatiseerde rapportages opgeleverd. Aangezien er deepdive's gevraagd worden, blijft BI-Geniuz.nl in samenwerking met Fit-Professionals of Finance hoogwaardig en kwalitatief goede Business Intelligence producten opleveren.


SeaFrozen
Periode Juni 2018 tot Januari 2019

Om inzicht te geven in dagelijks operatie is er vanuit BI-Geniuz begonnen met het ontwikkelen van een Dashboard in PowerBI voor SeaFrozen. Naast het benchmarken van het gebruikte ERP-Systeem zijn er diverse data-analyses uitgevoerd. Het dashboard faciliteert de organisatie van inzicht op meerdere niveaus.


VolkerWessels Telecom

Periode Januari 2018 tot April 2018

Voor VolkerWessels telecom zijn meerdere dashboards en rapportages opgeleverd via BI-Geniuz. Om in de toekomst continuïteit te bieden in de dagelijks gang van zaken is een overdrachtstraject ingestart, waarbij nieuwe developers opgeleidt en getraint worden om verdere doorontwikkeling te garanderen voor VolkerWessels Telecom.


FNV - Nederland
Periode November 2017 tot Januari 2019

Voor de Federatie Nederlandse Vakbeweging ontwikkelt BI-Geniuz interactieve dashboards, rapportages en sturingstools. Er wordt in een groot team van professionals gewerkt aan een traject van migratie, implementatie en ontwikkeling op het gebied van Business Intelligence en gebruiken hiervoor de combinatie Dynamics365 die naadloos aansluit met de PowerBI-suite.